Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики: колективна монографія