Конструювання політичної реальності України.

					##issue.viewIssueIdentification##
У монографії проаналізовано політичні процеси України періоду незалежності через призму стратегічних рішень і практик політичних інститутів, що формували офіційний дискурс держави. Автентичні цінності, національні інтереси, ідентичність українців, історична пам’ять народу розглядаються як наслідки владного дискурсу, що конструює реальність за допомогою символічних текстів. Презентовано авторський погляд на конструювання української реальності через приховані дискурсні стратегії влади та інституційні практики. Адресовано науковцям, викладачам, студентам, представникам влади, фахівцям-практикам у сфері публічної політики, комунікативістики, виборчих технологій та роботи з текстами.
Опубліковано: 2019-05-28