Радикали і хемілюмінесценція у реакціях фенолів з киснем у воді

					##issue.viewIssueIdentification##

У монографії розглянуто механізми утворення і загибелі радикалів у взаємодіях фенольних сполук та їх похідних з молекулярним киснем у водних і водно-органічних середовищах. Проаналізовано термодинаміку окисновідновних перетворень реактантів та шляхи виникнення хемілюмінесценції у цих процесах, включаючи реакції протон-спряженого переносу електрона (Proton-coupled electron transfer (PCET)). Особлива увага приділена специфічним методам експериментального вивчення радикальних реакцій окиснення та їх інгібування. Монографія призначена для спеціалістів в області процесів окиснення органічних сполук, хімічної кінетики радикально-ланцюгових процесів, хемілюмінесценції, органічної і фізичної хімії, хімії полімерів і матеріалів. Вона буде корисною для студентів і аспірантів, як додатковий матеріал при вивченні спецкурсів з радикальних реакцій антиоксидантів, у зокрема і в клітинах аеробів, хімії інгібіторів окисних реакцій.

Опубліковано: 2020-10-19

Монографія