Взаємовідносини влади та опозиції в державах Вишеградської групи.

					##issue.viewIssueIdentification##
У монографії проаналізовано взаємовідносини влади та опозиції в країнах Вишеградської групи в контексті процесів демократизації. Обґрунтовано роль опозиції в перехідних демократіях. Значна увага приділена теоретикометодологічним підходам дослідження взаємовідносин влади та опозиції в контексті протікання суспільно-політичних процесів в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині. Відображено утворення політичних партій, опозиційних організацій та рухів, формування представницьких та інших демократичних інститутів через призму дихотомії «влада – опозиція». Адресовано науковцям, викладачам, студентам, представникам влади, фахівцям-практикам у сфері дослідження демократії, політичної опозиції.
Опубліковано: 2020-08-31