Структурні деформації на світових фінансових ринках після 90-х років ХХ століття.

					##issue.viewIssueIdentification##
Монографію присвячено методології та методикам кількісного розрахунку системних взаємозв’язків між факторними, товарними і фінансовими ринками, особливо, для побудови відповідних економікоматематичних моделей. Надано рекомендації практичного застосування таких моделей в аналізі вітчизняних та світових фондових ринків. Проведений факторний аналіз взаємозв’язку між сегментами фондових ринків, їх залежності, зокрема, від геополітичних та безпекових чинників.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного міжнародного економічного розвитку.
Опубліковано: 2020-02-15