Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права.

					##issue.viewIssueIdentification##

Колективна монографія підготовлена в рамках ініціативної науково-дослідної роботи юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса у 2018–2019 рр. на тему «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» (номер держреєстрації 0118U003140 шифр 3-І/12.0-44). Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історикоправового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації.

Опубліковано: 2019-11-20

Монографія