Лексико-стилістичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах.

					##issue.viewIssueIdentification##

У монографії проведено зіставне дослідження привативних дієслів у сучасній англійській та українській мовах. Створено модель зіставного опису семантики привативних дієслів у неблизькоспоріднених мовах, яка зокрема враховує актантну структуру, словотвірну будову і стилістичну маркованість досліджуваних лексичних одиниць.

Запропонована класифікація привативних дієслів виконана з урахуванням предикатної та аргументної інформації. Простежено взаємозв’язок між стилістичною маркованістю одиниць дослідження у зіставлюваних мовах та їх належністю до певних лексико-семантичних груп. Виявлено найбільш продуктивні моделі словотворення привативних дієслів англійської та української мов та типові смисли, які вони виражають. Проаналізовано особливості актантної структури досліджуваних дієслів установлено співвідношення між їхньою семантикою і морфологічною будовою та заповненням позицій суб’єкта й об’єкта посесивності в реченні.

Для науковців, аспірантів та магістрантів, які працюють у галузі зіставного та типологічного мовознавства.

Опубліковано: 2019-09-24