Лексико-стилістичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах.

					##issue.viewIssueIdentification##

У монографії проведено зіставне дослідження привативних дієслів у сучасній англійській та українській мовах. Створено модель зіставного опису семантики привативних дієслів у неблизькоспоріднених мовах, яка зокрема враховує актантну структуру, словотвірну будову і стилістичну маркованість досліджуваних лексичних одиниць.
Для науковців, аспірантів та магістрантів, які працюють у галузі зіставного та типологічного мовознавства.

Опубліковано: 2019-09-24