Традиціоналістський конструкт українського соціуму

					##issue.viewIssueIdentification##
Монографію присвячено філософському аналізу традиціоналістських основ українського соціуму. Зміст наукового видання відповідає об’єктивним потребам розвитку наукового знання про концепт традиціоналізму та є теоретичною базою для подальшого поглибленого вивчення його впливу на формування соціальних аспектів реальності. Сформульовані теоретичні узагальнення формують методологічну основу для об’єктивної оцінки традиціоналістських аспектів соціальної реальності в добу постіндустріального суспільства. Головні положення наукової монографії покликані сприяти теоретико-методологічній підготовці курсів з філософських дисциплін і допомогти науковому дослідженню функціонування традиціоналістських елементів організації суспільства, трансформації сучасного українського суспільства, сучасного світоустрою. Видання орієнтоване на наукову спільноту, викладачів, аспірантів, студентів та широке коло зацікавлених.
Опубліковано: 2018-01-09